fbpx

Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of het beschadigen van persoonlijke eigendommen. Ook is de organisatie niet aansprakelijk bij het oplopen van persoonlijk letsel tijdens de loop. De organisatie kan wel de aansprakelijkheid op zich nemen als zij grove schuld heeft aan het ontstaan van de letsel/schade.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, de start- en/of finishtijden en/of de startplaatsen te wijzigen dan wel de loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten als extreme weersomstandigheden, overmachtssituaties of calamiteiten dat redelijkerwijs noodzakelijk maken.

Alle deelnemers gaan ermee akkoord dat de organisatie foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, gebruikt om de loop te promoten door deze beelden bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en tijdschriften. De deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.

Door mee te doen onderwerp je je als deelnemer aan dit reglement. Deelnemers die niet voldoen aan de voorschriften van het reglement worden gediskwalificeerd.